Ruokinnanohjausjärjestelmä – monipuolinen ratkaisu kalankasvatukseen

Arvo-Tec Oy:n suunnittelema ja valmistama moderni ruokinnanohjausjärjestelmä yhdistää ruokinta-, mittaus- ja hälytysominaisuudet samaan pakettiin. Järjestelmä ottaa automaattisesti huomioon veden lämpötilan ja happipitoisuuden laskiessaan vaadittavaa ruokintamäärää jokaista yksittäistä ruokintapistettä kohti. Järjestelmään on täysin mahdollista yhdistää myös muita mittauksia ja antureita vaikkapa veden pH tason tai virtauksen mittaamiseen. Lisäksi ruokinnanohjausjärjestelmä toimii hajautetusti ja tarvittaessa myös vikasietotilassa – esimerkiksi datayhteyden katketessa paikalliset yksiköt jatkavat toimintaansa itsenäisesti.

Tarvittavan ruokinnan määrää automaattisesti laskiessa ruokinnanohjausjärjestelmän käytössä on tarkka biologinen malli, josta löytyy useille kalalajeille valmiiksi räätälöity ratkaisu. Tätä biologista mallia eli ruokintakaavaa voi käyttää tehdasasetuksena sellaisenaan tai säätää käsikäyttöisesti. Myös eri kasvatuslaitosten väliset erot voidaan ottaa huomioon järjestelmän keräämää tietoa hyödyntämällä.

 

Ruokinnanohjausjärjestelmä tuo suuria hyötyvaikutuksia

Optimaalisella ruokinnalla tehostetaan tuotantoa.

Kun ruokinnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön, vähentää se huomattavasti vaadittavaa työmäärää. Ruokinnaohjausjärjestelmän tarkkuus ja tehokkuus pienentää osaltaan myös ympäristölle aiheutuvaa vaikutusta, sekä tasoittaa kasvatettavien kalojen kokoeroja. Järjestelmä parantaa osaltaan myös altaan hygieniaa, jolloin kalat pysyvät terveempinä.

Oletko kiinnostunut ruokinnanohjausjärjestelmästämme? Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti lisätietoja!

Tutustu myös tuotekatalogiimme!