Putkiruokintajärjestelmä suurille rehumäärille

Putkiruokintajärjestelmä on ratkaisu suurille ruokintamäärille maa-altaille, kiertovesilaitoksille ja merikasseille käytettäväksi – järjestelmän kautta kaloille voidaan tuoda jopa yli 10 tonnia rehua syötäväksi joka päivä. Arvo-Tec Oy:n putkiruokintajärjestelmät hyödyntävät testattuja, luotettavia ja tarkkoja metodeja annostelussa ja ruokinnassa, minkä ohella teknologia itsessään kohtelee rehua hellästi: putkessa altaisiin kulkeville pelleteille aiheutetaan mahdollisimman vähän vahinkoa.

Putkiruokintajärjestelmä käyttää toimiessaan suhteellisen matalaa ilmanpainetta poistaen siten ilman ja sitä kautta rehun lämpenemisestä seuraavat ongelmat. Puhallettavaa ilmaa ei siis tarvitse erikseen jäähdyttää ennen rehun annosteluvaihetta. Jokaista ruokintapistettä ohjaa Arvo-Tecin oma ruokinnanohjausjärjestelmä – kyseinen järjestelmä on kattava ruokinta-, mittaus- ja hälytysominaisuudet yhdistävä ratkaisu kalankasvatuslaitosten käyttöön. Se on kehitetty Arvo-Tecin oman ohjainyksikön (WOLF professional) ympärille.

Järjestelmä ottaa huomioon ympäristöparametrit, kuten veden happitason ja lämpötilan, ja laskee sitten kalojen kasvun perustaen laskelmansa matemaattiseen energiavaadekaavaan. Kaikkia parametreja voi säätää tarvittaessa myös manuaalisesti. Järjestelmän voi asettaa vaikkapa tekemään lyhyempiä ja intensiivisempiä ruokintakierroksia tai jakelemaan päivittäisen rehuannoksen mahdollisimman tasaisesti koko päivän ajalle. Kaikkea on mahdollista säätää omien tarpeiden pohjalta.

Putkiruokintajärjestelmä toimii myös merellä

Putkiruokintajärjestelmä on suunniteltu siten, että sitä voi käyttää myös merellä. Järjestelmän voikin sijoittaa alukselle generaattorin kanssa. WOLF ruokinnanohjauksessa on generaattorin ohjaus sisäänrakennettuina.

Ideaalitilanteessa rehusiilot sijoitetaan rehuvarastoon, jossa ne voidaan täyttää helposti uudelleen suursäkeillä. Järjestelmä käyttää voimakasta puhallinta kuljettamaan rehua yhteen 75 millimetrin teräs/PE-putkeen, vaihtajajärjestelmän läpi haarautuen ja siitä eteenpäin jopa yli 300 metrin päähän. Tämä yhden runkoputken periaate vähentää vaadittua putkimäärää vähentäen näin mahdollisia putkiin liittyviä ongelmia.

Kokonaisuutena putkiruokintajärjestelmä on kevyt ja modulaarinen ja siten helppo käsiteltävä ja asennettava. Jokainen järjestelmä voidaan rakentaa tukemaan 1–4 erilaista rehua yhtäaikaisesti. Järjestelmä on myös helposti laajennettavissa jopa 28 ruokintapisteeseen, yhtä puhallinta ja ohjainta käyttäen. Suuremmissa kasvatuslaitoksissa voi useampi järjestelmä toimia rinnakkain samassa käyttöliittymässä.

Jos olet kiinnostunut putkiruokintajärjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista, ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!

Tutustu myös tuotekatalogiimme!