Kiertovesiteknologia tarjoaa säädeltävät kasvatusolosuhteet kuivalle maalle

Vesiviljely on maailman nopeitten kasvava elintarviketuotannon sektori ja RAS vuorostaan vesiviljelyn nopeitten kehittyvä osa-alue. Kiertovesiteknologia (RAS) tarjoaa täysin säädeltävissä olevat kalankasvatusolosuhteet. Kalan kysynnän kasvaessa merien ja järvien kalakannat ovat yhä suurenevissa määrin ylikalastettuja, minkä ohella kalastuksesta toki aiheutuu ympäristölle muunkinlaista rasitusta. Siksi nykyään investoidaan yhä enemmän kuivalla maalla toimiviin laitoksiin. Nykyaikainen kiertovesiteknologia antaakin kuivan maan kasvatuslaitoksille erinomaiset lähtökohdat toimintaansa.

Avomerellä olevien laitosten lisääntyessä ja niiden koon kasvaessa on tarvetta isommille poikasille, joita voidaan kasvattaa kiertovesilaitoksissa. Lohenkin kasvattamisessa on maailmalla jo pitkälti siirrytty tämän tyyppiseen tuotantomalliin.

Kiertovesikasvatuslaitokset rakennetaan sisätiloihin, jolloin sääolot eivät vaikuta toimintaan, työympäristö pysyy mukavana ympäri vuoden ja kasvatusolosuhteita voi säätää aina tarpeen mukaan, koska avoveden sijaan kasvatus tapahtuu sisätiloissa sijaitsevissa altaissa.

Kiertovesiteknologia lisää tuotantotehoja ja vähentää ympäristökuormitusta

Kiertovesikasvatuksessa vettä pumpataan kasvatusaltaan ja puhdistuslaitteiston välillä. Uutta vettä tarvitaan vain suunnilleen 1–2 prosentin verran kaikesta kiertävän veden määrästä. Veden puhdistamiseen käytettävä teknologia pienentää osaltaan merkittävästi myös ravinnekuormitusta: fosforipäästöt ovat noin 20 prosenttia verrattuna perinteiseen, läpivirtausta käyttävään kalankasvatukseen. Lisäksi veden kierrätysjärjestelmä voi olla erillinen jokaiselle kasvatusaltaalle mikä vähentää kalatautien leviämisriskiä.

Kasvatusaltaan olosuhteiden (lämpö, happi, ph ym.) säädeltävyyden ja ympärivuotisuutensa ansiosta tuotantosykli on 2–3 kertaa nopeampi. Käytännössä kiertovesiteknologia nostaa tuotantotehoja ja pienentää ympäristökuormitusta.

Palveluvalikoimamme kattaa kiertovesiteknologiaa hyödyntävien kalankasvatuslaitosten kokonaistoimitukset suunnittelusta ja kannattavuuslaskelmista alkaen koko laitoksen käyttöönottoon kotimaassa. Ota siis meihin yhteyttä ja kysy lisää, mikäli mielenkiintosi heräsi!