Ruukintie 45, 79620 HUUTOKOSKI
Puh. 020 729 9910
www.arvotec.fi
www.huutokosken.com

Tehokasta ja ympäristöystävällistä tuotantoteknologiaa

Kalankasvatuksen ympäristövaikutukset

Ympäristöä kuormittamattomalle kalankasvatukselle on suuri tilaus. Maailman meriä on liikakalastettu, mutta kalan kulutus lisääntyy jatkuvasti. Kalankasvatus onkin ollut YK:n tilastojen mukaan maailman nopeimmin kasvava elintarviketuotannon toimiala jo kymmenen vuoden ajan.

Kalankasvatuksen ympäristölle aiheuttama fosforikuormitus on haitta varsinkin merialueilla, joissa harjoitetaan laajamittaista kalankasvatusta.

Kasvavien ympäristöongelmien vuoksi ympäristöä kuormittamattomille kalankasvatusmenetelmille on suuri tarve kaikkialla maailmassa.

Suomessa ja monessa muussakin maassa ilmasto asettaa erikoiset vaatimukset kalankasvatukselle. Sisäaltaissa tapahtuva kalankasvatus ratkaisee monet näistä ongelmista ja mahdollistaa myös uusien kalalajien kaupallisen viljelyn.

Arvo-Tec Oy:n ruokinta- ja kiertovesiteknologian avulla kalankasvatuslaitosten tuotantoa voidaan nostaa ja samalla pienentää ympäristökuormitusta. Kuormituksen vähentämisen mahdollistaa automatisoitu, erittäin tarkka ruokinta sekä kiertovesiteknologia, jossa käytetty vesi puhdistetaan, hapetetaan ja palautetaan takaisin kasvatusaltaisiin.